Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych

Opieka pielęgniarki i położnej dla ubezpieczonych zadeklarowanych realizowana jest w gabinecie oraz w miejscu zamieszkania.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00- 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z harmonogramem pracy.

W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia pielęgniarki i położnej udzielane są bezzwłocznie w dniu zgłoszenia.

W schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach pielęgniarka lub położna udziela świadczeń w terminie uzgodnionym z pacjentem lub opiekunem.