Położna środowiskowo-rodzinna Jolanta Baran

 Z wieloletnim stażem i doświadczeniem zaprasza przyszłe mamy na bezpłatne indywidualne spotkania od 21 tygodnia ciąży w domu pacjentki lub w budynku przychodni (Dobczyce, ul. Rynek 16). Celem edukacji jest przygotowanie ciężarnej do porodu i świadomego macierzyństwa.

Sprawuję opiekę nad położnicą i noworodkiem. Od powrotu ze szpitala do 6 tygodnia życia dziecka. Położna wspiera rodziców, opiekunów prawnych w trudnych sytuacjach i wyjaśnia wszelkie wątpliwości dotyczące opieki nad dzieckiem.

Wykonuje bezpłatnie

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00

Patronaże u ciężarnych od 21 tygodnia ciąży po uzgodnieniu telefonicznym z pacjentką:

 • kontrola stanu ogólnego (ciśnienie, tętno, temp.),

 • kontrola stanu położniczego (wysokość dna macicy, tętno płodu, ruchy płodu, napięcie macicy, gruczoły piersiowe),

 • uzupełnia wiedzę kobiety ciężarnej na temat odżywiania, stylu życia, aktywności fizycznej (ćwiczenia gimnastyczne, ruch), sposobów radzenia sobie z dolegliwościami, przygotowania wyprawki dla dziecka, pozytywnego nastawienia i wsparcia psychicznego do aktu porodu,

 • przygotowanie ciężarnej do karmienia piersią (korzyści, zalety dla matki i dziecka).

Patronaże u położnicy i noworodka po powrocie ze szpitala:

 • omówienie diety matki karmiącej piersią,

 • technika karmienia dziecka piersią,

 • kontrola parametrów noworodka: waga, stopień zażółcenia skóry i śluzówek, podawanie witamin,

 • edukacja rodziców, opiekunów dotycząca szczepień i badań przesiewowych u dziecka,

 • kąpiel noworodka

 • pielęgnacja kikuta pępowiny,

 • radzenie sobie z kolką u dziecka,

 • uzupełnianie na bieżąco wiedzy matki z zakresu pojawiających się problemów,

 • kontrola naciętego krocza i usuwanie szwów z rany pooperacyjnej po cięciu cesarskim,

 • pomoc przy nawale pokarmu i pielęgnacji uszkodzonych brodawkach,

 • inne zabiegi na zlecenie lekarza.

Do pobrania:

Pacjentki wypisane z oddziału położniczego proszone są o kontakt telefoniczny w tym samym dniu
pod numerem tel. 12 2713659 (biuro), 12 2712072 (dom),
kom. 697695336.