Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

 Planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską zgodnie z obowiązującym zakresem zadań nad pacjentem w środowisku zamieszkania. Obejmuje opieka osoby zdrowe, jak i chore niezależnie od wieku. Współpracuje z rodzina (opiekunem) podopiecznego, lekarzem, pielęgniarką opieki długoterminowej, przedstawicielami instytucji działających na rzecz zdrowia.

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna w ramach świadczeń gwarantowanych:

 • rozpoznaje problemy środowiska,

 • prowadzi edukację zdrowotną,

 • wykonuje pomiary podstawowych parametrów życiowych,

 • prowadzi profilaktykę wieku rozwojowego – wizyty patronażowe u małych dzieci (3 lub 4 miesiąc, pierwszy rok)

 • prowadzi badania przesiewowe u dzieci (ocenia rozwój motoryczny u dziecka 2, 4, 5 lat),

 • prowadzi profilaktykę wieku podeszłego,

 • przygotowuje do samoopieki i samo pielęgnacji pacjenta i rodzinę.

 

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna w ramach świadczeń gwarantowanych na zlecenie lekarza wykonuje zabiegi diagnostyczne i lecznicze:

 • iniekcje podskórne, śródskórne, domięśniowe, dożylne,

 • wlewy kroplowe (dożylne),

 • opatrunki na rany, odleżyny, oparzenia, owrzodzenia,

 • cewnikowanie,

 • stawianie baniek,

 • usuwanie szwów,

 • pielęgnacja stomii, przetok i ran trudno gojących się,

 • pobieranie krwi na zlecenie lekarza POZ w medycznie uzasadnionych przypadkach w domu chorego.

Do pobrania: