Jadwiga Piekarz

magister pielęgniarstwa specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

Tel. kontaktowy: 

608824673

Planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską zgodnie z obowiązującym zakresem zadań nad pacjentem w środowisku zamieszkania. Obejmuje opieka osoby zdrowe, jak i chore niezależnie od wieku. Współpracuje z rodzina (opiekunem) podopiecznego, lekarzem, pielęgniarką opieki długoterminowej, przedstawicielami instytucji działających na rzecz zdrowia.

więcej informacji >>