Informacje dla pacjenta

Realizujemy zlecenia od wszystkich lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.

Każdy pacjent w ciągu roku może trzy razy dokonać zmiany świadczeniodawcy:

 • pielęgniarki środowiskowej,

 • położnej środowiskowej

z pośród tych, które mają podpisaną umowę z NFZ.

Wyboru dokonujemy przez złożenie deklaracji.

Oddzielne druki mają:

 • pielęgniarki,

 • położne,

 • lekarze.

Wybór należy do Ciebie.

 

WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Opieka pielęgniarki i położnej dla ubezpieczonych zadeklarowanych realizowana jest w gabinecie oraz w miejscu zamieszkania.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00- 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z harmonogramem pracy.

W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia pielęgniarki i położnej udzielane są bezzwłocznie w dniu zgłoszenia.

W schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach pielęgniarka lub położna udziela świadczeń w terminie uzgodnionym z pacjentem lub opiekunem.

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWO-RODZINNA

Planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską zgodnie z obowiązującym zakresem zadań nad pacjentem w środowisku zamieszkania. Obejmuje opieka osoby zdrowe, jak i chore niezależnie od wieku. Współpracuje z rodzina (opiekunem) podopiecznego, lekarzem, pielęgniarką opieki długoterminowej, przedstawicielami instytucji działających na rzecz zdrowia.

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna w ramach świadczeń gwarantowanych:

 • rozpoznaje problemy środowiska,

 • prowadzi edukację zdrowotną,

 • wykonuje pomiary podstawowych parametrów życiowych,

 • prowadzi profilaktykę wieku rozwojowego – wizyty patronażowe u małych dzieci (3 lub 4 miesiąc, pierwszy rok)

 • prowadzi badania przesiewowe u dzieci (ocenia rozwój motoryczny u dziecka 2, 4, 5 lat),

 • prowadzi profilaktykę wieku podeszłego,

 • przygotowuje do samoopieki i samo pielęgnacji pacjenta i rodzinę.

Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna w ramach świadczeń gwarantowanych na zlecenie lekarza wykonuje zabiegi diagnostyczne i lecznicze:

 • iniekcje podskórne, śródskórne, domięśniowe, dożylne,

 • wlewy kroplowe (dożylne),

 • opatrunki na rany, odleżyny, oparzenia, owrzodzenia,

 • cewnikowanie,

 • stawianie baniek,

 • usuwanie szwów,

 • pielęgnacja stomii, przetok i ran trudno gojących się,

 • pobieranie krwi na zlecenie lekarza POZ w medycznie uzasadnionych przypadkach w domu chorego.

Do pobrania:

POŁOŻNA ŚRODOWISKOWO-RODZINNA JOLANTA BARAN

Z wieloletnim stażem i doświadczeniem zaprasza przyszłe mamy na bezpłatne indywidualne spotkania od 21 tygodnia ciąży w domu pacjentki lub w budynku przychodni (Dobczyce, ul. Rynek 16). Celem edukacji jest przygotowanie ciężarnej do porodu i świadomego macierzyństwa.

Sprawuję opiekę nad położnicą i noworodkiem. Od powrotu ze szpitala do 6 tygodnia życia dziecka. Położna wspiera rodziców, opiekunów prawnych w trudnych sytuacjach i wyjaśnia wszelkie wątpliwości dotyczące opieki nad dzieckiem.

Wykonuje bezpłatnie

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00

Patronaże u ciężarnych od 21 tygodnia ciąży po uzgodnieniu telefonicznym z pacjentką:

 • kontrola stanu ogólnego (ciśnienie, tętno, temp.),

 • kontrola stanu położniczego (wysokość dna macicy, tętno płodu, ruchy płodu, napięcie macicy, gruczoły piersiowe),

 • uzupełnia wiedzę kobiety ciężarnej na temat odżywiania, stylu życia, aktywności fizycznej (ćwiczenia gimnastyczne, ruch), sposobów radzenia sobie z dolegliwościami, przygotowania wyprawki dla dziecka, pozytywnego nastawienia i wsparcia psychicznego do aktu porodu,

 • przygotowanie ciężarnej do karmienia piersią (korzyści, zalety dla matki i dziecka).

Patronaże u położnicy i noworodka po powrocie ze szpitala:

 • omówienie diety matki karmiącej piersią,

 • technika karmienia dziecka piersią,

 • kontrola parametrów noworodka: waga, stopień zażółcenia skóry i śluzówek, podawanie witamin,

 • edukacja rodziców, opiekunów dotycząca szczepień i badań przesiewowych u dziecka,

 • kąpiel noworodka

 • pielęgnacja kikuta pępowiny,

 • radzenie sobie z kolką u dziecka,

 • uzupełnianie na bieżąco wiedzy matki z zakresu pojawiających się problemów,

 • kontrola naciętego krocza i usuwanie szwów z rany pooperacyjnej po cięciu cesarskim,

 • pomoc przy nawale pokarmu i pielęgnacji uszkodzonych brodawkach,

 • inne zabiegi na zlecenie lekarza.

Pacjentki wypisane z oddziału położniczego proszone są o kontakt telefoniczny w tym samym dniu pod numerem tel. 12 2713659 (biuro), 12 2712072 (dom), kom. 697695336.

Do pobrania: